Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή- 07:30 - 14:30 & 17:00 - 20:30, Σάββατο - 07:30 - 12:00
24910 25339 | 24210 69490

Διαγνωστικά Πακέτα

+CHECKUP

 • ALP.
 • CA (ΑΣΒΕΣΤΙΟ).
 • CPK.
 • CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ.
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • HDL – KAΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ .
 • K (ΚΑΛΙΟ).
 • LDH.
 • LDL – ΚΑΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ .
 • NA (ΝΑΤΡΙΟ).
 • OYΡΙΚΟ ΟΞΥ.
 • P (ΦΩΣΦΟΡΟΣ).
 • SGOT (ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ).
 • SGPT (ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ).
 • T.K.E..
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (Α/Δ) .
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ (ALB).
 • γ GT.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (CREAT).
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ (TP).
 • ΟΥΡΙΑ (UREA).
 • ΣΑΚΧΑΡΟ (GLU).
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIG) .
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ (D.BILI).
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ (I.BILI).
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (T.BILI).
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ (CHOL).

+ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ca.
 • FT4.
 • IGF BP-3.
 • IGF-1.
 • SGOT.
 • SGPT.
 • T3.
 • TSH.
 • ΓEΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ.
 • γGT.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • Κ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • Νa.
 • Ρ.
 • Τ.Κ.Ε.

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • BITAMINH B12.
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • FERR (ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ).
 • FOLLIC (ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ).
 • LDH (ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ).
 • T.Bili (ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ).
 • T.I.B.C..
 • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΔΕΚ (ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ).
 • Τ.Κ.Ε (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ).
 • ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ.

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

 • ACE IID.
 • ANTIΘΡOΜΒΙΝΗ III (ATIII).
 • ANTIΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (LAC).
 • APO – B (R3500Q).
 • APO – E ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ (Ε2/Ε3/Ε4).
 • APTT.
 • B FIBRINOGEN 455G – A.
 • FIB (ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ).
 • GPIIIA (HPA-1).
 • MTHFR (A1298C).
 • MTHFR (C677T).
 • PAI-1 (4G/5G).
 • PT (ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ).
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ACL) IgG – IgM – IgA.
 • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ (HCY).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ V – LEIDEN(G1691A).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ V-R2 (H1299R).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΙ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (G20210A).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙΙ (V34L).
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ C.
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ S.

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

 • 25 ΟΗ VIT D3.
 • ACP (ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ).
 • BGP (ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ).
 • CA (ΑΣΒΕΣΤΙΟ).
 • CTX ΟΥΡΩΝ.
 • NTX ΟΥΡΩΝ.
 • P (ΦΩΣΦΟΡΟΣ).
 • PTH (ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ).
 • ΑLB (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ).
 • ΑLP (ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ).
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ(CA) ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΟΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (BALP).
 • ΤP (ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ).

+ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

 • 25OH VIT D3.
 • Cα (ΑΣΒΕΣΤΙΟ).
 • FSH.
 • FT4.
 • PRL (ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • PTH (ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ).
 • TSH.
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2).

+ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • APO B (APO A1/APO B) .
 • CHOL (ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ).
 • HDL ( ΚΑΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ).
 • HS CRP (ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ).
 • LDL (KAKH XΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ).
 • LP (a) ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ.
 • PLAC TEST.
 • TRIG (ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ).
 • ΑPO A1.
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ.
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ.

+ΠΑΙΔΙΚΟ CHECKUP

 • ALP.
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • SGOT.
 • SGPT.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(CREAT).
 • ΟΥΡΙΑ (UREA).
 • ΣΑΚΧΑΡΟ.
 • Τ.Κ.Ε.
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIG).
 • ΦΕΡΙΤΤΙΝΗ (FERR).
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ (CHOL).

+ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ANTIΣΩΜΑΤΑ HCV ΟΛΙΚΑ.
 • ANTIΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ.
 • G6PD.
 • R.P.R.
 • SGOT.
 • SGPT.
 • TSH, FT4, ANTI – TPO, ANTI – TG.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (RUBELLA) .
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΙV I / II.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗSV (ΕΡΠΗΤΑ) I IgG / IgM.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗSV (ΕΡΠΗΤΑ) II IgG / IgM.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ(CMV) .
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΤΟΧΟ) .
 • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΗΣ KOΛΠΙΚΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ.
 • ΗΒsAg (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ).
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ.
 • ΙgG – ΙgM.
 • ΙgG – ΙgM.
 • ΙgG – ΙgM.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΡΕΖΟΥΣ (ΑΒΟ / Rh).
 • ΟΥΡΙΑ.
 • ΣΑΚΧΑΡΟ.
 • ΣΙΔΗΡΟΣ.
 • ΤΕSΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ.
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ.

+ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 • WIDAL.
 • WRIGHT.
 • ΗΒsAg (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ).
 • ΚAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ.
 • ΠΑΡΑΣΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ.

+ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ

 • 17 OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • ANTI-TG.
 • ANTI-TPO.
 • DHEAS (ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟEΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡONH).
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • FERR (ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ).
 • FSH.
 • FT4.
 • LH.
 • PRL (ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • SHBG.
 • TSH.
 • ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • Δ4 ANΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ.
 • Ε2 (ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ).
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ.
 • ΤΕSTO (TEΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ).

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • {ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Ζn) – ΜΑΓΝΗΣΙΟ(Μg), .
 • ANTIΣΠΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ – ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ.
 • FT4.
 • GRAM.
 • LH.
 • OYΡΙΑ.
 • PACP ( ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ) ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • PRL (ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • SGOT.
 • SGPT.
 • ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HSV (ΕΡΠΗΤΑ) I IgG / M.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HSV (ΕΡΠΗΤΑ) II IgG / M.
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • γGT.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
 • ΤSH.
 • ΤΕSTO (ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗ).
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ – ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ – ΑΚΡΟΖΙΝΗ}.

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 • ANTI-TG.
 • ANTI-TPO.
 • CT (ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ).
 • FT4.
 • TG.
 • TSH.
 • ΑΘΑ-Μ.
 • Τ3.

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 • FREE-PSA (RATIO – ΛΟΓΟΣ).
 • PSA.

+ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

 • KAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ.
 • ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΑΜΕΣΟ GRAM.
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΩΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.

+ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

 • FT4.
 • GLU.
 • HBA1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ).
 • HDL.
 • LDL.
 • SGOT.
 • SGPT.
 • TSH.
 • γGT.
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • ΟΥΡΙΑ.
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ.
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ.
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ.

+ΥΠΕΡΤΑΣΗ

 • Ca.
 • FT4.
 • K.
 • Na.
 • PTH.
 • TSH.
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ.
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ.
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.

+ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

 • AFP.
 • CA 125.
 • CA 15.3.
 • CA 19.9.
 • CEA.

+ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΗΒΗΣ

 • 17 OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • AFP.
 • DHEAS.
 • FSH.
 • FT4.
 • LH.
 • PRL.
 • TSH.
 • β-HCG.
 • Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ.
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2).
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ.

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

 • 17 ΟΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • DHEAS.
 • K.
 • NA.
 • OΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ.
 • VMA OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΑCTH.
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ.
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.

+ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

 • KAΜΠΥΛΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (INS) 0’, 120’.
 • KAΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (GLU) 0’, 120’.
 • ΗΒΑ1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ).
 • ΣΑΚΧΑΡΟ (GLU).

+ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

 • ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΟΚΟΚΚΟ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ.
 • ΝΩΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ.

+ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ PCR

 • CANDIDA SPP..
 • HAEMOPHYLUS DUCREI.
 • HSV I+II.
 • ΓΟΝΟΚΟΚΚΟΣ.
 • ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ – ΣΠΕΡΜΑ.
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΤREPONEMA (ΣΥΦΙΛΗ).
 • ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ.
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ.

+ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ ΩΟΘΗΚΕΣ (PCOS) - ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ – ΑΚΜΗ

 • 17 ΟΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • 3a diol (ΓΛΟΥΚΟΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ).
 • DHEAS.
 • FSH.
 • FT4.
 • LH.
 • PRL( ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • SHBG.
 • TSH.
 • Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ.
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ.
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2).
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗ.

+ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

 • CRP ΠΟΣΟΤΙΚΟ.
 • RA ΤΕST ΠΟΣΟΤΙΚΟ.
 • ANTI CCP.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • Τ.Κ.Ε..

Ραντεβού για

Αιμοληψία Κατ’οίκον

Κλείστε σήμερα το ραντεβου.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Αποτελέσματα Εξετάσεων με

Ηλεκτρονική Παράδοση

Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας και το email σας για χρήση της υπηρεσίας.

Εισαγωγή Στοιχείων

Δείτε εδώ τα

Διαγνωστικά Πακέτα

Δείτε.

Διαγνωστικά Πακέτα

Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα, με ένα κλίκ

Το πρώτο Μικροβιολογικό Εργαστήριο με σύστημα OnLine Ραντεβού