Διαγνωστικά Πακέτα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

 • KAΜΠΥΛΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (INS) 0’, 120’.
 • KAΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (GLU) 0’, 120’.
 • ΗΒΑ1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ).
 • ΣΑΚΧΑΡΟ (GLU).

CHECKUP

 • ALP.
 • CA (ΑΣΒΕΣΤΙΟ).
 • CPK.
 • CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ.
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • HDL – KAΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ .
 • K (ΚΑΛΙΟ).
 • LDH.
 • LDL – ΚΑΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ .
 • NA (ΝΑΤΡΙΟ).
 • OYΡΙΚΟ ΟΞΥ.
 • P (ΦΩΣΦΟΡΟΣ).
 • SGOT (ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ).
 • SGPT (ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ).
 • T.K.E..
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (Α/Δ) .
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ (ALB).
 • γ GT.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (CREAT).
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ (TP).
 • ΟΥΡΙΑ (UREA).
 • ΣΑΚΧΑΡΟ (GLU).
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIG) .
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ (D.BILI).
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ (I.BILI).
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (T.BILI).
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ (CHOL).

ΥΠΕΡΤΑΣΗ

 • Ca.
 • FT4.
 • K.
 • Na.
 • PTH.
 • TSH.
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΡΟΥ.
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ.
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 • ANTI-TG.
 • ANTI-TPO.
 • CT (ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ).
 • FT4.
 • TG.
 • TSH.
 • ΑΘΑ-Μ.
 • Τ3.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

 • 25 ΟΗ VIT D3.
 • ACP (ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ).
 • BGP (ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ).
 • CA (ΑΣΒΕΣΤΙΟ).
 • CTX ΟΥΡΩΝ.
 • NTX ΟΥΡΩΝ.
 • P (ΦΩΣΦΟΡΟΣ).
 • PTH (ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ).
 • ΑLB (ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ).
 • ΑLP (ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ).
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ(CA) ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΟΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (BALP).
 • ΤP (ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ).

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ANTIΣΩΜΑΤΑ HCV ΟΛΙΚΑ.
 • ANTIΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ.
 • G6PD.
 • R.P.R.
 • SGOT.
 • SGPT.
 • TSH, FT4, ANTI – TPO, ANTI – TG.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ (RUBELLA) .
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΙV I / II.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗSV (ΕΡΠΗΤΑ) I IgG / IgM.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗSV (ΕΡΠΗΤΑ) II IgG / IgM.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ(CMV) .
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΤΟΧΟ) .
 • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΗΣ KOΛΠΙΚΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ.
 • ΗΒsAg (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ).
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ.
 • ΙgG – ΙgM.
 • ΙgG – ΙgM.
 • ΙgG – ΙgM.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΡΕΖΟΥΣ (ΑΒΟ / Rh).
 • ΟΥΡΙΑ.
 • ΣΑΚΧΑΡΟ.
 • ΣΙΔΗΡΟΣ.
 • ΤΕSΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ.
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

 • AFP.
 • CA 125.
 • CA 15.3.
 • CA 19.9.
 • CEA.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 • FREE-PSA (RATIO – ΛΟΓΟΣ).
 • PSA.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

 • ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΟΚΟΚΚΟ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ.
 • ΝΩΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ca.
 • FT4.
 • IGF BP-3.
 • IGF-1.
 • SGOT.
 • SGPT.
 • T3.
 • TSH.
 • ΓEΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ.
 • γGT.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • Κ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • Νa.
 • Ρ.
 • Τ.Κ.Ε.

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

 • 25OH VIT D3.
 • Cα (ΑΣΒΕΣΤΙΟ).
 • FSH.
 • FT4.
 • PRL (ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • PTH (ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ).
 • TSH.
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2).

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 • WIDAL.
 • WRIGHT.
 • ΗΒsAg (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ).
 • ΚAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ.
 • ΠΑΡΑΣΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

 • KAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ.
 • ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΑΜΕΣΟ GRAM.
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ.
 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΩΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ PCR

 • CANDIDA SPP..
 • HAEMOPHYLUS DUCREI.
 • HSV I+II.
 • ΓΟΝΟΚΟΚΚΟΣ.
 • ΔΕΙΓΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ – ΣΠΕΡΜΑ.
 • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • ΤREPONEMA (ΣΥΦΙΛΗ).
 • ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ.
 • ΧΛΑΜΥΔΙΑ.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΗΒΗΣ

 • 17 OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • AFP.
 • DHEAS.
 • FSH.
 • FT4.
 • LH.
 • PRL.
 • TSH.
 • β-HCG.
 • Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ.
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2).
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ.

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • APO B (APO A1/APO B) .
 • CHOL (ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ).
 • HDL ( ΚΑΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ).
 • HS CRP (ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ).
 • LDL (KAKH XΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ).
 • LP (a) ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ.
 • PLAC TEST.
 • TRIG (ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ).
 • ΑPO A1.
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ.
 • ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ

 • 17 OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • ANTI-TG.
 • ANTI-TPO.
 • DHEAS (ΘΕΙΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟEΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡONH).
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • FERR (ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ).
 • FSH.
 • FT4.
 • LH.
 • PRL (ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • SHBG.
 • TSH.
 • ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • Δ4 ANΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ.
 • Ε2 (ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ).
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ.
 • ΤΕSTO (TEΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 • BITAMINH B12.
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • FERR (ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ).
 • FOLLIC (ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ).
 • LDH (ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΥΔΡΟΓΕΝΑΣΗ).
 • T.Bili (ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ).
 • T.I.B.C..
 • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΔΕΚ (ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ).
 • Τ.Κ.Ε (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ).
 • ΤΡΑΝΣΦΕΡΡΙΝΗ.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

 • FT4.
 • GLU.
 • HBA1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ).
 • HDL.
 • LDL.
 • SGOT.
 • SGPT.
 • TSH.
 • γGT.
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • ΟΥΡΙΑ.
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ.
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ.
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

 • ACE IID.
 • ANTIΘΡOΜΒΙΝΗ III (ATIII).
 • ANTIΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (LAC).
 • APO – B (R3500Q).
 • APO – E ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ (Ε2/Ε3/Ε4).
 • APTT.
 • B FIBRINOGEN 455G – A.
 • FIB (ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ).
 • GPIIIA (HPA-1).
 • MTHFR (A1298C).
 • MTHFR (C677T).
 • PAI-1 (4G/5G).
 • PT (ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ).
 • ΑΝΤΙΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ACL) IgG – IgM – IgA.
 • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ (HCY).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ V – LEIDEN(G1691A).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ V-R2 (H1299R).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΙΙ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (G20210A).
 • ΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΙΙ (V34L).
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ C.
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ S.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

 • 17 ΟΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • DHEAS.
 • K.
 • NA.
 • OΛΙΚΗ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ.
 • VMA OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΑCTH.
 • ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ.
 • ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΝΙΝΗΣ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.
 • ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ OΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ.

ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ ΩΟΘΗΚΕΣ (PCOS) - ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ – ΑΚΜΗ

 • 17 ΟΗ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ.
 • 3a diol (ΓΛΟΥΚΟΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ).
 • DHEAS.
 • FSH.
 • FT4.
 • LH.
 • PRL( ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • SHBG.
 • TSH.
 • Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ.
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ.
 • ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ (E2).
 • ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗ.

ΠΑΙΔΙΚΟ CHECKUP

 • ALP.
 • FE (ΣΙΔΗΡΟΣ).
 • SGOT.
 • SGPT.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(CREAT).
 • ΟΥΡΙΑ (UREA).
 • ΣΑΚΧΑΡΟ.
 • Τ.Κ.Ε.
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TRIG).
 • ΦΕΡΙΤΤΙΝΗ (FERR).
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ (CHOL).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

 • {ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Ζn) – ΜΑΓΝΗΣΙΟ(Μg), .
 • ANTIΣΠΕΡΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ – ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ.
 • EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ.
 • EΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ.
 • FT4.
 • GRAM.
 • LH.
 • OYΡΙΑ.
 • PACP ( ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ) ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • PRL (ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ).
 • SGOT.
 • SGPT.
 • ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HSV (ΕΡΠΗΤΑ) I IgG / M.
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HSV (ΕΡΠΗΤΑ) II IgG / M.
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.
 • γGT.
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ.
 • ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
 • ΤSH.
 • ΤΕSTO (ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΛΙΚΗ).
 • ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ – ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ – ΑΚΡΟΖΙΝΗ}.
Μετάβαση στο περιεχόμενο